Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

N.B Haralabakis, N. E. Toutountzakis, Sp. Ch Yiagtzis.
Ανακοινώθηκε στο 67th CONGRESS OF THE EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY ΣΤΟ Bled, Σλοβενία, 6-12 Σεπτεμβρίου, 1991.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, 15: 1-7, 1993.

Η θέση του υοειδούς οστού μελετήθηκε σε 41 ενήλικες με σύνδρομο επιμήκους προσώπου και με πρόσθια χασμοδοντία τουλάχιστον 2 χιλ. (17 άνδρες και 24 γυναίκες) και σε 43 ενήλικες με ορθογναθικό τύπο προσώπου και φυσιολογική σύγκλειση πρώτης τάξης (25 άνδρες και 18 γυναίκες).
Διάφορες μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης του υοειδούς οστού ως και για τον αξονικό προσανατολισμό του. Οι συγκρίσεις έγιναν με τη χρήση t-tests κατά ζεύγη που πραγματοποιήθηκαν χωριστά για τις ομάδες των ανδρών και των γυναικών.
Οι περισσότερες από τις οριζόντιες μετρήσεις δεν έδειξαν διαφορές στη θέση του υοειδούς οστού, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες με πρόσθια χασμοδοντία, σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα. Όσον αφορά τις κάθετες μετρήσεις, μόνο η απόσταση του υοειδούς οστού από το επίπεδο της υπερώας βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα ανδρών με πρόσθια χασμοδοντία, το οποίο είναι ενδεικτικό και ενοχοποιεί το επίπεδο της υπερώας στην ανάπτυξη αυτής της οδοντοσκελετικής ανωμαλίας
Ο άξονας του υοειδούς οστού σχημάτιζε σημαντικά μεγαλύτερες γωνίες με το επίπεδο Βα-Να καθώς και με το επίπεδο της υπερώας στις ομάδες με πρόσθια χασμοδοντία, ενώ δεν υπήρχε διαφορά στη γωνία που σχηματίζεται από τον άξονα του υοειδούς οστού και του επιπέδου της κάτω γνάθου.
Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι το υοειδές οστού μετακινείται ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τον φάρυγγα, τους αυχενικούς σπονδύλους και το επίπεδο της κάτω γνάθου στα άτομα, με εντελώς διαφορετικό τύπο προσώπου.

Posted in: Dimosieuseis