Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Nikos E. Toutountzakis and Nikos B. Haralabakis.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, 13: 410-415, 1991.

Η μειωμένη ροή αέρος κατά τη ρινική αναπνοή μπορεί να οφείλεται σε ευμεγέθεις αδενοειδείς εκβλαστήσεις, υπερτροφικές ρινικές κόγχες, έντονη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή ακόμη μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη στενών ρινικών κοιλοτήτων. Η ερώτηση για το αν το εύρος της ρινικής κοιλότητας μπορεί να επηρεάσει ορισμένες διαστάσεις του προσώπου των ατόμων που εξετάσθηκαν με την οπισθοπρόσθια κεφαλομετρική ακτινογραφία αξιολογήθηκε με τη βοήθεια της μελέτης δύο διαφορετικών ομάδων ατόμων. Μελετήθηκαν ακόμη πιθανοί αλληλοσυσχετισμοί μεταξύ ορισμένων άλλων διαστάσεων στην κατά μέτωπο κεφαλομετρική ακτινογραφία σ’αυτά τα άτομα. Η πρώτη ομάδα αποτελείτο από 15 άνδρες και 22 γυναίκες ηλικίας από 17 μέχρι 25 ετών που διεγνώθησαν να έχουν μια πρόσθια χασμοδοντία τουλάχιστον 2 χιλ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείτο από 20 άνδρες και 16 γυναίκες ηλικίας από 19 μέχρι 25 ετών με μια φυσιολογική I σκελετική και οδοντική τάξη. Σ’όλα τα άτομα ελήφθησαν οπισθοπρόσθιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες και μετρήθηκαν οι ακόλουθες διαστάσεις: το εύρος του προσώπου, το εύρος της ρινικής κοιλότητας, το εύρος της άνω γνάθου, το εύρος της κάτω γνάθου, το ύψος της ρινικής κοιλότητας και το πρόσθιο κάτω ύψος του προσώπου. Έγινε στατιστική ανάλυση για τις αρχικές γραμμικές μετρήσεις όπως επίσης και για ορισμένες αναλογίες. Το ύψος της ρινικής κοιλότητας και το πρόσθιο κάτω ύψος του προσώπου βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένα τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες στην ομάδα ατόμων με πρόσθια χασμοδοντία. Οι αναλογίες του εύρους της ρινικής κοιλότητας προς το πρόσθιο κάτω ύψος του προσώπου όπως και του εύρους της ρινικής κοιλότητας προς το ύψος της ρινικής κοιλότητας βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μόνο μεταξύ των γυναικών με πρόσθια χασμοδοντία και φυσιολογικών γυναικών, τιμές οι οποίες είναι υψηλότερες στην τελευταία ομάδα.

Posted in: Dimosieuseis