Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

H. Haralabakis, A. Xeniotou-Voutsina, O. Maragou-Papaioannou, N. Toutountzakis.
Ανακοινώθηκε στο 52ο ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, Χαλκιδική 1976.
Δημοσιεύτηκε στα TRANSACTIONS OF THE EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY, 317-322, 1976.

Στην έρευνα αυτή, που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μελετήθηκαν στα Μουσεία του Ηρακλείου και των Χανίων Κρήτης 40 κρανία ενηλίκων της Μεσομινωϊκής και Μεταμινωϊκής περιόδου (1800-1200 π.Χ.), με τη μέθοδο της κεφαλομετρικής ακτινογραφίας. Τα ευρήματα, από αυτήν την κεφαλομετρική μελέτη, συγκρίθηκαν με αντίστοιχα ληφθέντα από κεφαλομετρική ανάλυση 80 κρανίων ενηλίκων, συγχρόνων Ελλήνων, με σκοπό να βρεθούν οι ομοιότητες ή οι διαφορές που υπάρχουν. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη είναι τα παρακάτω:

  1. Στα αρχαία κρανία η άνω γνάθος είναι ελαφρώς μεγαλύτερη και προβάλλει περισσότερο από ότι στα σύγχρονα.
  2. Το ολικό πρόσθιο ύψος του σπλαγχνικού κρανίου και το πρόσθιο κάτω ύψος αυτού στα κρανία της Κρήτης είναι μεγαλύτερο από ότι στα σύγχρονα κρανία.
  3. Οι τομείς των αρχαίων κρανίων έχουν μεγαλύτερη χειλική απόκλιση.
  4. Οι μικρές διαφορές στις μετρήσεις μας δείχνουν το συνεχές της Ελληνικής φυλής διαμέσου των αιώνων και ότι οι Κρήτες της Μινωικής περιόδου αποτελούν προέκταση των κατοίκων του λοιπού Ελλαδικού χώρου.

Posted in: Dimosieuseis