Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Σ. Σωτηριάδου, Ν. Τουτουντζάκης, Μ. Λαγουδάκης.
Ανακοινώθηκε στο 5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα 24-26 Νοεμβρίου, 1989.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,2:37-48, 1990.

Το πρόβλημα των εγκλείστων άνω προσθίων δοντιών μπορεί πολλές φορές να αντιμετωπισθεί με τη συνεργασία γναθοχειρουργού και ορθοδοντικού. Έτσι, έγκλειστα δόντια που συχνά στο παρελθόν ήταν καταδικασμένα σε εξαγωγή, σήμερα μπορούν να σωθούν κα να οδηγηθούν στο φραγμό. Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές αποκάλυψης εγκλείστων άνω προσθίων δοντιών για ορθοδοντική έλξη και διευθέτηση. Η επιλογή της καταλληλότερης για κάθε περίπτωση, γίνεται μετά από ολοκληρωμένη μελέτη του προβλήματος τόσο από τον ορθοδοντικό όσο και από τον γναθοχειρουργό και σε συνάρτηση με τη θέση του έγκλειστου δοντιού, την κατάσταση των περιοδοντικών ιστών και τη συνεργασία του ασθενή. Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά σε διάφορες τεχνικές χειρουργικής αποκάλυψης για τη διευκόλυνση εφαρμογής της ορθοδοντικής έλξης έγκλειστων άνω προσθίων δοντιών με σκοπό τη διευθέτησή τους στο φραγμό και τη δημιουργία σωστής σχέσης του με τους περιοδοντικούς ιστούς. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασθενών μας.

Posted in: Dimosieuseis