Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Χατζάκης Στ. και Τουτουντζάκης Ν.
Δημοσιεύθηκε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1984 Τόμος 328, Τεύχος 2ο, σελ 97-106.

Ο οδοντίατρος σαν υπεύθυνος για την υγεία του στοματογναθικού συστήματος, πρέπει να είναι σε θέση να διαγνώσκει και να αντιμετωπίζει ένα μέρος από τις διαταραχές της ομιλίας, η οποία αποτελεί μια από τις κύριες λειτουργίες του συστήματος αυτού μαζί με τη μάσηση, την κατάποση και την αναπνοή. Στην εργασία αυτή γίνεται καταρχήν αναφορά στις βασικές αρχές της παραγωγής της έναρθρης ομιλίας και της φυσιολογικής ανάπτυξης αυτής, καθώς και μια σύντομη ταξινόμηση των αιτίων που μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στην ομιλία. Γίνεται επίσης συζήτηση όσον αφορά τη συχνότητα των διαταραχών αυτής. Ακολούθως αναφέρονται ανωμαλίες σύγκλεισης που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με διαταραχές της ομιλίας. Με τη θεραπεία των ανωμαλιών της σύγκλεισης ο οδοντίατρος αναμένει βελτίωση ή ακόμα και διόρθωση του προβλήματος της ομιλίας. Κατόπιν ακολουθεί συζήτηση για τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ σύγκλεισης, προώθησης γλώσσας και διαταραχών της ομιλίας. Τέλος, αναφέρεται πιθανός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών από μέρους του οδοντίατρου.

Posted in: Dimosieuseis