Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Νικόλαος Τουτουντζάκης, Ιωσήφ Σηφακάκης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 9: 123-141, 2006.

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της θεραπείας σε ασθενή, στον οποίο εφαρμόσθηκε συνδυασμός ενεργοποιητή με δυνάμεις εξωστοματικής στήριξης υψηλής έλξης και ακολούθως ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί καθώς και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα αυτό. Ο ασθενής εμφάνιζε σκελετική σχέση Τάξης II με υπεραποκλίνοντα τύπο προσώπου και οπίσθια στροφή της κάτω γνάθου και Τάξη II, κατηγορία 1 οδοντική ανωμαλία. Θεραπεύτηκε σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάμβανε ταυτόχρονη εφαρμογή ενεργοποιητή και δυνάμεων εξωστοματικής στήριξης υψηλής έλξης, ενώ κατά τη δεύτερη φάση τοποθετήθηκαν ακίνητοι μηχανισμοί. Η οδοντική ανωμαλία διορθώθηκε πλήρως, ενώ βελτιώθηκε η σκελετική σχέση των γνάθων, η σχέση των χειλέων μεταξύ τους και η κατατομή του προσώπου.

Posted in: Dimosieuseis