Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης, Ν. Β. Χαραλαμπάκης, Μ. Λαγουδάκης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1: 23-36, 1989.

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η σχέση ορισμένων διαστάσεων της υπερώας και των οδοντικών τόξων, 30 ενηλίκων με πρόσθια χασμοδοντία και 53 ενηλίκων με αρμονική σύγκλειση. Από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι και στα δύο φύλα παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στις ίδιες ακριβώς μεταβλητές μεταξύ ενηλίκων με αρμονική σύγκλειση και ενηλίκων με πρόσθια χασμοδοντία. Βρέθηκε ακόμη στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ορισμένων διαστάσεων των οδοντικών τόξων στους ενηλίκους με αρμονική σύγκλειση δοντιών ενώ η σχέση αυτή δεν βρέθηκε ισχυρή στους ενηλίκους με πρόσθια χασμοδοντία.

Posted in: Dimosieuseis