Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Α. Ξενιώτου – Βουτσινά, Νικ. Τουτουντζάκης.
Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ, 27:61-77, 1973.

Στην ερευνητική αυτή εργασία έγινε κλινική εξέταση 507 μαθητών (260 άρρενες και 247 θήλεις), ηλικίας 10-12 ετών, διαφόρων Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας Αθηνών. Τα παιδιά αυτά κάτοικοι διαφόρων συνοικισμών των Αθηνών και διαφόρου οικονομικής και κοινωνικής στάθμης κατάγονται άμεσα ή έμμεσα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από τη μελέτη των ημετέρων ευρημάτων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα.

  1. Υπάρχει άμεση ή έμμεση σχέση μεταξύ οδοντικών ανωμαλιών σύγκλεισης και ανωμαλιών των ιστών που περιβάλλουν τα δόντια.
  2. Το ποσοστό της συνυπάρξεως ανωμαλιών συγκλείσεως με ανωμαλίες των ιστών που περιβάλλουν τα δόντια ανέρχεται σε 76,37%.
  3. Η συχνότητα των ανωμαλιών συγκλείσεως παρουσιάζεται σε ποσοστό 46,73%, η δε συχνότητα των ανωμαλιών περιβαλλόντων ιστών σε ποσοστό 49,30%.
  4. Η αναπνοή, η γλώσσα και τα χείλη δύνανται περισσότερο των άλλων, να αποτελέσουν ένα από τα γενεσιουργά αίτια ανωμαλίας συγκλείσεως δοντιών.
  5. Πρέπει να δοθεί από τους Ορθοδοντικούς μεγαλύτερη προσοχή στους ιστούς που περιβάλλουν τα οδοντικά τόξα και κυρίως στο μυικό παράγοντα.

Posted in: Dimosieuseis