Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Α. Ξενιώτου – Βουτσινά, Νικ. Τουτουντζάκης.
Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ, 27:3-20, 1973.

Στην ερευνητική αυτή εργασία έγινε κλινική εξέταση 507 μαθητών (260 άρρενες και 247 θήλεις), ηλικίας 10-12 ετών, διαφόρων Δημοτικών Σχολείων περιφέρειας Αθηνών. Από τα ευρήματα της μελέτης αυτής μπορούν να διατυπωθούν σε γενικές γραμμές τα παρακάτω συμπεράσματα.

  1. Το 53,25% ευρέθη να έχει ομαλή σύγκλειση δοντιών μη χρήζουσα ορθοδοντικής θεραπείας. Εξ’ αυτού το 30,27% παρουσιάζει ιδεώδη σύγκλειση.
  2. Η ευρεθείσα συχνότητα οδοντικών ανωμαλιών και συγκλείσεως αποτελεί ποσοστό 46,75%.
  3. Το μεγαλύτερο ποσοστό οδοντικών ανωμαλιών συγκλείσεως ανήκει στην I τάξη κατά Angle.
  4. Από τη σύγκριση των ευρημάτων μας μετά των ευρημάτων άλλων ερευνητών βρέθηκε ότι γενικά στην Ελλάδα οι οδοντικές ανωμαλίες παρουσιάζονται σε μικρότερη σχετικά συχνότητα και θα ήταν δυνατό μέσω της αρτιότερης προληπτικής Οδοντιατρικής και Ορθοδοντικής αγωγής το ποσοστό να μειωθεί ακόμα περισσότερο.
  5. Διαφορές ως προς το φύλο αξιόλογες δεν παρατηρήθηκαν.
  6. Μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες των περιβαλλόντων τα δόντια ιστών βρέθηκαν σε 250 παιδιά δηλ. σε ποσοστό 49,30% και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και προσοχή σε αυτές.

Posted in: Dimosieuseis