Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης και Δ. Μαυρέας.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 31: 277-283, 1987.

Ο όρος στήριξη και μερικά από τα χαρακτηριστικά της περιγράφησαν σ’αυτή την εργασία. Γίνεται αναφορά στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη σταθερότητα ενός δοντιού-στηρίγματος και σ’εκείνους (τους παράγοντες) οι οποίοι προσδιορίζουν πότε μια περίπτωση θεωρείται μέγιστης, μέτριας ή ελάχιστης στήριξης. Παρουσιάζονται επίσης οι τρόποι ενίσχυσης του στηρίγματος σύμφωνα με την υπαγωγή μιας περίπτωσης σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, όταν χρησιμοποιείται η τεχνική Edgewise. Θεωρούμε την ικανότητα του Ορθοδοντικού να ελέγχει το στήριγμα ως ένα σημαντικό-ανάμεσα σε άλλους- παράγοντα, ο οποίος οδηγεί τη θεραπεία των ανωμαλιών σύγκλεισης στο σωστό και επιθυμητό αποτέλεσμα.

Posted in: Dimosieuseis