Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ποιές είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις ορθοδοντικών ανωμαλιών και ποιές οι συνέπειές τους;

Π

αρακάτω μπορείτε να δείτε τις συνηθέστερες περιπτώσεις ορθοδοντικών ανωμαλιών οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στη σωστή λειτουργία του στόματος (μάσηση, ομιλία, κατάποση, αναπνοή), στη διατήρηση της στοματικής υγιεινής καθώς επίσης πρόβλημα στην αισθητική του προσώπου (διαταραχή της κατατομής του προσώπου-προφίλ) και την ψυχολογία του ασθενούς.

Η Ορθοδοντική θεραπεία σε κάθε περίπτωση αποκαθιστά τη σωστή σχέση των γνάθων και των δοντιών και εξασφαλίζει καλύτερη κατανομή και εξισορρόπηση των λειτουργικών δυνάμεων στα δόντια και στους περιστοματικούς μυς, χείλη, παρειές, γλώσσα.

Αποτέλεσμα, όχι μόνο η λειτουργία της μάσησης, της κατάποσης, της αναπνοής και της ομιλίας να καλυτερεύει, αλλά και η αισθητική του προσώπου και του χαμόγελου να βελτιώνεται και η αυτοπεποίθηση του ασθενούς να ενισχύεται.

Περιπτώσεις συνθέστερων ορθοδοντικών ανωμαλιών:

  • Η δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου, λόγω δυσαρμονίας των γνάθων, προγναθισμός ή οπισθογναθισμός.
Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου


Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

  • Η στενή άνω γνάθος, με σταυροειδή σύγκλειση στα πίσω δόντια.
Στενή άνω γνάθος

Στενή άνω γνάθος

 

  • Τα προεξέχοντα άνω πρόσθια δόντια, με έντονη χειλική απόκλιση (κίνδυνος τραυματισμού).
Προεξέχοντα άνω πρόσθια δόντια

Προεξέχοντα άνω πρόσθια δόντια

 

  • Η πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση, όπου τα άνω πρόσθια δόντια κλείνουν γλωσσικά (εσωτερικά) των κάτω και η οποία μπορεί να συνοδεύεται και από προολίσθηση της κάτω γνάθου.
Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

 

  • Ο συνωστισμός των δοντιών με έλλειψη χώρου.
Συνωστισμός των δοντιών με έλλειψη χώρου

Συνωστισμός των δοντιών με έλλειψη χώρου

 

  • Η αραιοδοντία, η συγγενής έλλειψη μονίμων δοντιών, η αγκύλωση νεογιλών ή μονίμων δοντιών.
Αραιοδοντία

Αραιοδοντία

 

  • Τα υπεράριθμα δόντια – μεσόδοντες
Υπεράριθμα δόντια

Υπεράριθμα δόντια

 

  • Η υπερσύγκλειση, όπου όχι μόνο τα άνω δόντια υπερκαλύπτουν τα κάτω, αλλά συχνά συνοδεύεται και με κοντό πρόσθιο κάτω ύψος του προσώπου.
Υπερσύγκλειση

Υπερσύγκλειση

Υπερσύγκλειση

Υπερσύγκλειση

  • Η πρόσθια χασμοδοντία, όπου τα άνω πρόσθια δόντια απέχουν από τα κάτω, αφήνοντας ένα κενό – χάσμα – κατά την κάθετη διάσταση, τα χείλη αφίστανται (απέχουν) και συνήθως υπάρχει πρόβλημα στην αναπνοή, ομιλία, κατάποση και στη μάσηση με τα πρόσθια δόντια.
Πρόσθια χασμοδοντία

Πρόσθια χασμοδοντία

 Οι ορθοδοντικές ανωμαλίες εάν αντιμετωπιστούν έγκαιρα εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (λειτουργικό, αισθητικό και ψυχολογικό). 

Posted in: ortodontiki