Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Υ

πάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν ελέγχονται απόλυτα. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι και η διεύθυνση αύξησης των οστών του προσώπου και ο βαθμός αύξησης των γνάθων, που μπορεί να προκαλέσουν δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου. Σ’αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές και ιδιαίτερα στους ενήλικες ασθενείς μας για διόρθωση όχι μόνο της ανωμαλίας συγκλείσεως των δοντιών τους, αλλά και της δυσμορφίας του προσώπου, είναι αναγκαία και η συνεργασία με Γναθοχειρουργό για συνδυασμένη Ορθοδοντική και Γναθοχειρουργική θεραπευτική αγωγή.

Γενικά στους ενήλικες ασθενείς μας, με Ορθοδοντικά προβλήματα, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το αποτέλεσμα. Όχι μόνο δεν μπορούμε με την Ορθοδοντική θεραπεία αποκλειστικά να επιτύχουμε σκελετικές μεταβολές και να αλλάξουμε την κατατομή (προφίλ) του προσώπου των ενηλίκων (όπου σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται Γναθοχειρουργική ή/και Πλαστική χειρουργική), αλλά πολλές φορές ορισμένων ειδών μετακινήσεις δοντιών είναι ανέφικτες.

Posted in: ortodontiki