Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης, Δ. Μαυρέας.
Δημοσιεύθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 4: 183-186, 1989.

Είναι γνωστό ότι οι οστεοτομίες του κλάδου της κάτω γνάθου, οι οποίες εφαρμόζονται για τη διόρθωση του προγναθισμού και οπισθογναθισμού της τελευταίας, επιφέρουν αλλαγές και στα μαλακά μόρια, τόσο στη θέση όσο και στο σχήμα τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι αλλαγές στο «προφίλ» των μαλακών μορίων σε σχέση με τις μετακινήσεις του οστικού υποστρώματος και δίδονται ορισμένες εξισώσεις προβλέψεως των αλλαγών αυτών με βάση την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Αυτά τα στοιχεία είναι δυνατό να χρησιμεύσουν ως οδηγός για τον σχεδιασμό ορθογναθικών επεμβάσεων, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπ’όψη όλες οι αδυναμίες, οι οποίες τα συνοδεύουν.

Posted in: Dimosieuseis