Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Β. Κωνσταντέλλος, Μ. Λαγουδάκης, Ν. Τουτουντζάκης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 2: 101-111, 1990.

Τα ορθοδοντικά σύρματα αποτελούν, κατά κύριο λόγο, τα μηχανικά μέσα εφαρμογής δυνάμεων στα δόντια και η γνώση των μηχανικών τους ιδιοτήτων παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής των καταλλήλων κατά περίπτωση συστημάτων ορθοδοντικών δυνάμεων. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι βασικές μηχανικές ιδιότητες σε εφελκυσμό για 17 είδη ορθοδοντικών συρμάτων με ορθογώνια διατομή και ίδια διάμετρο. Υπολογίστηκαν το μέτρο ελαστικότητας (Ε), το όριο διαρροής (YS) και η μέγιστη ελαστική παραμόρφωση (Springback) (YS/E) για κάθε ένα από τα είδη αυτά. Τα σύρματα ανοξείδωτου χάλυβα εμφανίζουν υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας (και όριο διαρροής) από τα σύρματα των κραμάτων τιτανίου νεωτέρου τύπου και τα σύρματα των κραμάτων τιτανίου νεωτέρου τύπου και τα σύρματα των κραμάτων Β-Τιτανίου. Επίσης τα σύρματα των κραμάτων Β-Τιτανίου εμφανίζουν μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας από τα σύρματα των κραμάτων νικελίου-τιτανίου. Ακόμη τα σύρματα των κραμάτων ανοξείδωτου χάλυβα εμφανίζουν υψηλότερες τιμές μέγιστης ελαστικής παραμόρφωσης από τα σύρματα των χρωμιοκοβαλτιούχων κραμάτων, ενώ αντίθετα χαμηλότερες τιμές (για το ίδιο μέγεθος) από τα σύρματα νικελίου-τιτανίου και Β-τιτανίου.

Posted in: Dimosieuseis