Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1: 43-53, 1989.

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η σχέση μεταξύ του εύρους του άνω οδοντικού τόξου και ορισμένων διαστάσεων της κεφαλής και του προσώπου σε παιδιά ηλικίας 10-12 χρόνων (177 με αρμονική σύγκλειση δοντιών, 59 με ανωμαλία ΙΙης τάξης 1ης κατηγορίας, 35 με ανωμαλία ΙΙης τάξης 2ης κατηγορίας και 27 με ανωμαλία ΙΙΙης τάξης). Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι, ενώ υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ διαφόρων διαστάσεων της κεφαλής, του προσώπου και του άνω οδοντικού τόξου σε παιδιά με αρμονική σύγκλειση δοντιών, η σχέση αυτή δεν απαντάται τόσο ισχυρή σε παιδιά με ανωμαλίες σύγκλεισης. Έτσι δεν προκύπτει κάποιο σημαντικό διαγνωστικό βοήθημα για τον ορθοδοντικό, με γενική εφαρμογή, στο σχεδιασμό της θεραπείας των οδοντοσκελετικών ανωμαλιών.

Posted in: Dimosieuseis