Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Κ. Μαρκοστάμος, Ν. Τουτουντζάκης και Μ. Λαγουδάκης.
Μέρος της εργασίας αυτής ανακοινώθηκε στο 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Πρέβεζα, 25-27 Μαϊου, 1990.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 3: 13-33, 1991.

Οι οδοντοσκελετικές ανωμαλίες της άνω γνάθου κατά το εγκάρσιο επίπεδο αποτελούν προβλήματα που συχνά απασχολούν τον κλινικό ορθοδοντικό. Η σωστή και εμπεριστατωμένη διάγνωση και διαφορική διάγνωση τέτοιων προβλημάτων θέτουν τις βάσεις για την επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση σχεδίου θεραπευτικής αντιμετώπισης. Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των διαφόρων τρόπων και μέσων θεραπείας των οδοντοφατνιακών ή/και σκελετικών ανωμαλιών της άνω γνάθου κατά το εγκάρσιο επίπεδο, ανάλογα με την εντόπισή τους (στην οδοντοφατνιακή ή/και σκελετική περιοχή) και την ηλικία του ασθενούς.

Posted in: Dimosieuseis