Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Τουτουντζάκης Ν. και Σπυροπούλου Μ.
Ανακοινώθηκε στη ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 16 Μαϊου 1980.
Δημοσιεύθηκε στο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, Τεύχος 4, σελ. 67-74, Μάρτιος – Απρίλιος, 1981.

Σ’αυτή την εργασία γίνεται αρχικά μια ιστορική ανασκόπηση της εξελίξεως των ορθοδοντικών αγκίστρων τύπου edgewise από της εποχής του Angle μέχρι των ημερών μας. Αναλύεται δηλαδή πως οι διάφοροι κλινικοί ορθοδοντικοί τροποποίησαν ως προς την σχεδίαση και την κατασκευή τα άγκιστρα αυτά βοηθούμενοι:

  1. από την ανάπτυξη των βιολογικών επιστημών στην διερεύνηση των αντιδράσεων των ιστών κατά τις ορθοδοντικές μετακινήσεις και
  2. από την εξέλιξη της μεταλλουργίας, ειδικότερα δε της επεξεργασίας του ανοξείδωτου χάλυβα και των πλαστικών. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι σύγχρονες προδιαγραφές και δυνατότητες των νέων αγκίστρων και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους τόσο για τον ορθοδοντικό όσο και για τον ασθενή.

Posted in: Dimosieuseis