Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Φ. Ν. Συνοδινός, Ν.Μ. Τουτουντζάκης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, 26 (3): 135-152, 2006.

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η σχέση της υποκειμενικά εκτιμούμενης ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία, ασθενών με διαφόρου βαθμού αυξημένη οριζόντια πρόταξη, μεταξύ μιας ομάδας τελειόφοιτων φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μιας ομάδας ειδικών ορθοδοντικών. Αξιολογήθηκαν τα αρχικά εκμαγεία μελέτης 25 περιπτώσεων, επιλεγμένων ώστε να καλύπτουν όλες τις βαθμίδες 1-5 του δείκτη Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN). Η εκτιμούμενη, από την ομάδα των ορθοδοντικών, ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία, όλων των περιπτώσεων της μελέτης με χαρακτηριστικά αυξημένη οριζόντια πρόταξη, ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εκτίμηση των φοιτητών. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μόνο σε δύο από τις έξι περιπτώσεις με την σχετικά αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Η διακύμανση των εκτιμήσεων των φοιτητών ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ορθοδοντικών. Οι μέσες εκτιμήσεις της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία των περιπτώσεων με αυξημένη οριζόντια πρόταξη, από την ομάδα των ορθοδοντικών, απείχαν σημαντικά από τον, κατά τεκμήριο, αντικειμενικό προσδιορισμό, όπως προκύπτει από τη χρήση των επιδημιολογικών δεικτών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής υποδηλώνουν την ανάγκη διερεύνησης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των επιδημιολογικών δεικτών προσδιορισμού της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία από την ελληνική ορθοδοντική κοινότητα.

Posted in: Dimosieuseis