Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης, Μ. Λαγουδάκης και Α. Ξενιώτου-Βουτσινά.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 44: 221-239, 1987.

Ο κάτω πρώτος μόνιμος γομφίος είναι το δόντι που χάνεται συχνότερα και πιο νωρίς από τα άλλα μόνιμα δόντια και η απώλειά του, δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξη της σύγκλεισης. Στην εργασία αυτή αναφέρονται, αρχικά οι επιπτώσεις από την απώλεια του κάτω πρώτου μόνιμου γομφίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η ανόρθωση των οπίσθιων κάτω δοντιών, η αποκατάσταση και η διατήρηση της υγείας των περιοδοντικών ιστών και η σωστή εφαρμογή μιας ακίνητης προσθετικής εργασίας. Αναφέρονται οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάστρωση του σχεδίου θεραπείας και περιγράφονται στη συνέχεια με λεπτομέρεια τα τεχνοβιολογικά ορθοδοντικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την ανόρθωση των οπίσθιων κάτω δοντιών. Για τον θεραπευτικό σχεδιασμό και την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών απαιτείται η συνεργασία του κλινικού οδοντιάτρου με τον ορθοδοντικό.

Posted in: Dimosieuseis