Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης, Δ. Μαυρέας.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1: 203-215, 1989.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι διόρθωσης της αυξημένης κατακόρυφης πρόταξης: 1) Αμιγής εμβύθιση των προσθίων δοντιών, 2) Υπερέκφυση των οπισθίων δοντιών, 3) Συνδυασμός εμβύθισης προσθίων και υπερέκφυσης οπισθίων δοντιών. Παρουσιάζονται οι αρχές εμβύθισης τομέων και η χρήση των ελατηρίων εμβύθισης της τεχνικής “segmented arch”. Οι αρχές αυτές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εμβύθιση των τομέων είναι : 1) Η χρήση δυνάμεων συνεχούς και ιδανικής έντασης, 2) Η χρήση ενός σημείου επαφής στην πρόσθια περιοχή, 3) Η επιλογή του σημείου εφαρμογής της δύναμης σε σχέση με το κέντρο αντίστασης του προσθίου τμήματος, 4) Η εκλεκτική εμβύθιση βασισμένη στο γεωμετρικό σχήμα των προσθίων δοντιών, 5) Ο έλεγχος της αντίδρασης των μονάδων στήριξης και 6) η παρεμπόδιση υπερέκφυσης των οπισθίων δοντιών και η αποφυγή χρήσης μηχανισμών που προκαλούν την υπερέκφυσή τους.

Posted in: Dimosieuseis