Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ποιά είδη ορθοδοντικών μηχανισμών χρησιμοποιούνται κατά την ορθοδοντική θεραπεία;

Η

 αποτελεσματικότερη Ορθοδοντική θεραπεία επιτυγχάνεται με τους ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Ασφαλώς όμως, με την εξειδικευμένη γνώση και χρήση από τον ειδικό Ορθοδοντικό και με την κατάλληλη για κάθε περίπτωση τεχνική μέθοδο.

Στους ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς, περιλαμβάνονται τα άγκιστρα, τα οποία συγκολλούνται στην επιφάνεια της μύλης των δοντιών, οι δακτύλιοι, τα συρμάτινα τόξα, οι προσδέσεις αλλά και τα διαφανή άγκιστρα από πολυμερή ή κεραμικά υλικά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο Ορθοδοντικός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και κινητούς μηχανισμούς, για κάποια χρονική περίοδο της ορθοδοντικής θεραπείας σε συνδυασμό με τη χρήση των ακινήτων, όπως εξωστοματικό ή ενδοστοματικό μηχάνημα, το οποίο τοποθετείται και αφαιρείται από τον ίδιο τον ασθενή.

Μετά τη διόρθωση της ορθοδοντικής ανωμαλίας και την αποκατάσταση της σύγκλεισης, για τη συγκράτηση και τη διατήρηση του αποτελέσματος, χρησιμοποιούνται κινητοί μηχανισμοί.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, με μικρού βαθμού ανωμαλία και ιδιαίτερα σε ενήλικες, οι οποίοι δε δέχονται τους ακίνητους μηχανισμούς για αισθητικούς λόγους, αλλά μπορούν και επιθυμούν να συνεργασθούν, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί νάρθηκες (διαφανείς), οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται στο στόμα τους περισσότερο από δώδεκα ώρες το εικοσιτετράωρο.

Posted in: ortodontiki