Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης, Κ. Μαρκοστάμος.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1: 121-133, 1989.

Οι οδοντοσκελετικές ανωμαλίες του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, κατά το εγκάρσιο επίπεδο, εμφανιζόμενες συχνότερα σε συνδυασμό με ανάλογες ανωμαλίες και ως προς τα υπόλοιπα επίπεδα του χώρου και σπανιότερα μόνες τους, απασχολούν σοβαρά τον κλινικό ορθοδοντικό και περιπλέκουν τη διάγνωση τέτοιων περιπτώσεων. Στην εργασία αυτή δίνεται έμφαση στη διαγνωστική μεθοδολογία περιπτώσεων με ανωμαλίες της άνω γνάθου κατά το εγκάρσιο επίπεδο. Περιγράφονται διαγνωστικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κλινική εξέταση, κατά τη μελέτη των ορθοδοντικών εκμαγείων και αναφέρονται οι κυριότερες κεφαλομετρικές μέθοδοι που μπορούν να συμβάλλουν στη διάγνωση των ανωμαλιών αυτών.

Posted in: Dimosieuseis