Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης και Μ. Λαγουδάκης.
Ανακοινώθηκε στο 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Αγ. Πελαγία, Ηρακλείου Κρήτης, τον Οκτώβριο του 1986.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, 8: 67-74, 1988.

Η προσθετική αποκατάσταση της απώλειας των οπίσθιων κάτω δοντιών είναι μια συνηθισμένη, αλλά όχι πάντα εύκολη οδοντιατρική πράξη, ιδιαίτερα όταν οι επιπτώσεις από την απώλεια αυτή είναι εξεσημασμένες. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια περίπτωση, με έντονες τις επιπτώσεις από την αμφοτερόπλευρη απώλεια των κάτω πρώτων μόνιμων γομφίων και δεύτερων προγομφίων. Αναφέρεται η ορθοδοντική αντιμετώπισή της και η τεχνική που ακολουθήθηκε για την ανόρθωση και διευθέτηση των δοντιών που βρισκόταν σε ανώμαλη θέση, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής ακίνητης προσθετικής εργασίας. Περιγράφεται το Utility arch που θεωρήθηκε σαν το μέσο επιλογής για την ανόρθωση των οπίσθιων κάτω δοντιών.

Posted in: Dimosieuseis