Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης, Σ. Σωτηριάδου, Μ. Λαγουδάκης.
Ανακοινώθηκε στο 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Ηράκλειο Κρήτης, Οκτώβριος 1986. Δημοσιεύθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 4: 43-46, 1989.

Η έγκλειση του άνω κεντρικού τομέα αποτελεί συχνό πρόβλημα για τον κλινικό ορθοδοντικό. Η σωστή διάγνωση είναι θεμελιώδης συντελεστής ώστε το δόντι να πάρει τη σωστή του θέση στο φραγμό μετά από ορθοδοντική θεραπεία. Υπάρχουν περιπτώσεις που η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ώστε για την ανατολή του εγκλείστου να αρκεί μόνο η αφαίρεση του αιτίου της έγκλεισης και η επανάκτηση χώρου. Σε άλλες περιπτώσεις όμως είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκάλυψη και στη συνέχεια η ορθοδοντική έλξη του δοντιού. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις έγκλειστου άνω κεντρικού τομέα και περιγράφεται η αντιμετώπισή τους. Επίσης γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τις μεθόδους τόσο της ορθοδοντικής έλξης, όσο και της χειρουργικής αποκάλυψης των εγκλείστων πρόσθιων άνω δοντιών.

Posted in: Dimosieuseis