Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ποία τα αίτια των Ορθοδοντικών ανωμαλιών;

Τα κυριότερα αίτια δημιουργίας των Ορθοδοντικών ανωμαλιών είναι:

 • η κληρονομικότητα και
 • το περιβάλλον


Κληρονομικά
 αίτια θεωρούμε:

 • τη μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου (κατατομή, μορφή, σχήμα), αλλά και
Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών - μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών – μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών - μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών – μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

 

 • τη μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών.
μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

 


Περιβαλλοντικά
 αίτια θεωρούμε:

 • τη στοματική αναπνοή, η οποία μπορεί να οφείλεται σε υπερτροφικές αμυγδαλές ή σε αδενοειδείς εκβλαστήσεις στην μύτη ή σε σκολίωση του διαφράγματος της μύτης

  υπερτροφικές αμυγδαλές

  Περιβαλλοντικά αίτια: Υπερτροφικές αμυγδαλές

 • την έξη του θηλασμού του δακτύλου ή της κοπής με τα δόντια σκληρών αντικειμένων, ως και την προώθηση και παρεμβολή της γλώσσας.
Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

 • ακόμη η πρόωρη απώλεια των νεογιλών δοντιών, δημιουργεί απώλεια χώρου για την ομαλή ανατολή των διαδόχων μόνιμων δοντιών με αποτέλεσμα να προκαλείται συνωστισμός στα μόνιμα δόντια και ανωμαλία στην σύγκλειση.
 • την πέραν του κανονικού παραμονή των νεογιλών δοντιών.

  πέραν του κανονικού παραμονή των νεογιλών δοντιών

  πέραν του κανονικού παραμονή των νεογιλών δοντιών

Posted in: ortodontiki