Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ν. Τουτουντζάκης, Μ. Λαγουδάκης, Κ. Τσόκας.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 45: 201-224, 1988.

Η απουσία των άνω πλαγίων τομέων έχει απασχολήσει από παλιά ασθενείς και κλινικούς, λόγω των αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργεί. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια μετά από μια σύντομη αναφορά στην αιτιολογία και τη διάγνωση αυτής της ανωμαλίας, να συνοψισθούν οι διάφορες θεραπευτικές λύσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς για την αντιμετώπισή της. Αναφέρονται ακόμη οι παράγοντες εκλογής της εκάστοτε ενδεικνυόμενης θεραπευτικής λύσης και προσθέτονται τα αισθητικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Posted in: Dimosieuseis