Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Ορθοδοντική

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε βασικές πληροφορίες και ερωτήματα για την Ορθοδοντική. Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει και διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες.

ortodontiki

Τι είναι η ορθοδοντική;

Η

 Ορθοδοντική είναι η αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Υγείας ειδικότητα της Οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία, των ανωμαλιών της συγκλείσεως των δοντιών, των ανώμαλων σχέσεων των γνάθων και των δυσαρμονιών του προσώπου.

Η Ορθοδοντική επιτυγχάνει σωστή σχέση γνάθων, δοντιών, χειλιών, αρμονία αναλογιών προσώπου και καλή λειτουργία του στόματος.

Ακόμη, αυξάνει σημαντικά την στοματική υγεία, δημιουργεί ένα όμορφο κι ευχάριστο χαμόγελο και βελτιώνει τη διάθεση του ανθρώπου για τη ζωή, αυξάνοντας το θάρρος, την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία του.

Συνεργάζεται στενά και με άλλες ειδικότητες της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής προκειμένου η αντιμετώπιση του ασθενή να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Συνεπώς, με την ορθοδοντική θεραπεία επιδιώκεται:

 • η αποκατάσταση αρμονικής κατατομής του προσώπου
 • η διαμόρφωση σωστής σχέσης των γνάθων
 • η σωστή λειτουργία της κροταφογναθικής διάρθωσης
 • η διόρθωση της ανωμαλίας συγκλείσεως των δοντιών
 • η αποκατάσταση ενός αισθητικά αποδεκτού, αρμονικού και ελκυστικού χαμόγελου

Οφέλη ορθοδοντικής

Ποιά τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης Ορθοδοντικής θεραπείας;

Η ορθοδοντική:

 • Βελτιώνει την ανάπτυξη και τη σχέση των γνάθων
 • Μπορεί να βελτιώσει την κατατομή του προσώπου, δηλαδή το προφίλ
 • Ελαττώνει την πιθανότητα εξαγωγής μονίμων δοντιών
 • Μετακινεί τα προεξέχοντα πρόσθια δόντια, για να μην τραυματισθούν
 • Βελτιώνει τη λειτουργία της μάσησης
 • Βελτιώνει την αισθητική, την όλη διάθεση του παιδιού για τη ζωή, αυξάνοντας το θάρρος, την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία του.

Αίτια ορθοδοντικών ανωμαλιών

Ποία τα αίτια των Ορθοδοντικών ανωμαλιών;

Τα κυριότερα αίτια δημιουργίας των Ορθοδοντικών ανωμαλιών είναι:

 • η κληρονομικότητα και
 • το περιβάλλον


Κληρονομικά
 αίτια θεωρούμε:

 • τη μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου (κατατομή, μορφή, σχήμα), αλλά και
Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών - μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών – μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών - μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

Αίτια Ορθοδοντικών Ανωμαλιών – μη αρμονική ανάπτυξη του προσώπου

 

 • τη μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών.
μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

μη ομαλή ανάπτυξη και διάπλαση των γνάθων και των δοντιών

 


Περιβαλλοντικά
 αίτια θεωρούμε:

 • τη στοματική αναπνοή, η οποία μπορεί να οφείλεται σε υπερτροφικές αμυγδαλές ή σε αδενοειδείς εκβλαστήσεις στην μύτη ή σε σκολίωση του διαφράγματος της μύτης

  υπερτροφικές αμυγδαλές

  Περιβαλλοντικά αίτια: Υπερτροφικές αμυγδαλές

 • την έξη του θηλασμού του δακτύλου ή της κοπής με τα δόντια σκληρών αντικειμένων, ως και την προώθηση και παρεμβολή της γλώσσας.
Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

Περιβαλλοντικά αίτια: Θηλασμός του δακτύλου

 • ακόμη η πρόωρη απώλεια των νεογιλών δοντιών, δημιουργεί απώλεια χώρου για την ομαλή ανατολή των διαδόχων μόνιμων δοντιών με αποτέλεσμα να προκαλείται συνωστισμός στα μόνιμα δόντια και ανωμαλία στην σύγκλειση.
 • την πέραν του κανονικού παραμονή των νεογιλών δοντιών.

  πέραν του κανονικού παραμονή των νεογιλών δοντιών

  πέραν του κανονικού παραμονή των νεογιλών δοντιών

Περιπτώσεις ορθοδοντικών ανωμαλιών

Ποιές είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις ορθοδοντικών ανωμαλιών και ποιές οι συνέπειές τους;

Π

αρακάτω μπορείτε να δείτε τις συνηθέστερες περιπτώσεις ορθοδοντικών ανωμαλιών οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στη σωστή λειτουργία του στόματος (μάσηση, ομιλία, κατάποση, αναπνοή), στη διατήρηση της στοματικής υγιεινής καθώς επίσης πρόβλημα στην αισθητική του προσώπου (διαταραχή της κατατομής του προσώπου-προφίλ) και την ψυχολογία του ασθενούς.

Η Ορθοδοντική θεραπεία σε κάθε περίπτωση αποκαθιστά τη σωστή σχέση των γνάθων και των δοντιών και εξασφαλίζει καλύτερη κατανομή και εξισορρόπηση των λειτουργικών δυνάμεων στα δόντια και στους περιστοματικούς μυς, χείλη, παρειές, γλώσσα.

Αποτέλεσμα, όχι μόνο η λειτουργία της μάσησης, της κατάποσης, της αναπνοής και της ομιλίας να καλυτερεύει, αλλά και η αισθητική του προσώπου και του χαμόγελου να βελτιώνεται και η αυτοπεποίθηση του ασθενούς να ενισχύεται.

Περιπτώσεις συνθέστερων ορθοδοντικών ανωμαλιών:

 • Η δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου, λόγω δυσαρμονίας των γνάθων, προγναθισμός ή οπισθογναθισμός.
Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου


Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

Δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου

 • Η στενή άνω γνάθος, με σταυροειδή σύγκλειση στα πίσω δόντια.
Στενή άνω γνάθος

Στενή άνω γνάθος

 

 • Τα προεξέχοντα άνω πρόσθια δόντια, με έντονη χειλική απόκλιση (κίνδυνος τραυματισμού).
Προεξέχοντα άνω πρόσθια δόντια

Προεξέχοντα άνω πρόσθια δόντια

 

 • Η πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση, όπου τα άνω πρόσθια δόντια κλείνουν γλωσσικά (εσωτερικά) των κάτω και η οποία μπορεί να συνοδεύεται και από προολίσθηση της κάτω γνάθου.
Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

 

 • Ο συνωστισμός των δοντιών με έλλειψη χώρου.
Συνωστισμός των δοντιών με έλλειψη χώρου

Συνωστισμός των δοντιών με έλλειψη χώρου

 

 • Η αραιοδοντία, η συγγενής έλλειψη μονίμων δοντιών, η αγκύλωση νεογιλών ή μονίμων δοντιών.
Αραιοδοντία

Αραιοδοντία

 

 • Τα υπεράριθμα δόντια – μεσόδοντες
Υπεράριθμα δόντια

Υπεράριθμα δόντια

 

 • Η υπερσύγκλειση, όπου όχι μόνο τα άνω δόντια υπερκαλύπτουν τα κάτω, αλλά συχνά συνοδεύεται και με κοντό πρόσθιο κάτω ύψος του προσώπου.
Υπερσύγκλειση

Υπερσύγκλειση

Υπερσύγκλειση

Υπερσύγκλειση

 • Η πρόσθια χασμοδοντία, όπου τα άνω πρόσθια δόντια απέχουν από τα κάτω, αφήνοντας ένα κενό – χάσμα – κατά την κάθετη διάσταση, τα χείλη αφίστανται (απέχουν) και συνήθως υπάρχει πρόβλημα στην αναπνοή, ομιλία, κατάποση και στη μάσηση με τα πρόσθια δόντια.
Πρόσθια χασμοδοντία

Πρόσθια χασμοδοντία

 Οι ορθοδοντικές ανωμαλίες εάν αντιμετωπιστούν έγκαιρα εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (λειτουργικό, αισθητικό και ψυχολογικό). 

Περιορισμοί ορθοδοντικής θεραπείας

Υ

πάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν ελέγχονται απόλυτα. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι και η διεύθυνση αύξησης των οστών του προσώπου και ο βαθμός αύξησης των γνάθων, που μπορεί να προκαλέσουν δυσαρμονία του σκελετού του προσώπου. Σ’αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές και ιδιαίτερα στους ενήλικες ασθενείς μας για διόρθωση όχι μόνο της ανωμαλίας συγκλείσεως των δοντιών τους, αλλά και της δυσμορφίας του προσώπου, είναι αναγκαία και η συνεργασία με Γναθοχειρουργό για συνδυασμένη Ορθοδοντική και Γναθοχειρουργική θεραπευτική αγωγή.

Γενικά στους ενήλικες ασθενείς μας, με Ορθοδοντικά προβλήματα, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το αποτέλεσμα. Όχι μόνο δεν μπορούμε με την Ορθοδοντική θεραπεία αποκλειστικά να επιτύχουμε σκελετικές μεταβολές και να αλλάξουμε την κατατομή (προφίλ) του προσώπου των ενηλίκων (όπου σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται Γναθοχειρουργική ή/και Πλαστική χειρουργική), αλλά πολλές φορές ορισμένων ειδών μετακινήσεις δοντιών είναι ανέφικτες.

Είδη Ορθοδοντικών Μηχανισμών

Ποιά είδη ορθοδοντικών μηχανισμών χρησιμοποιούνται κατά την ορθοδοντική θεραπεία;

Η

 αποτελεσματικότερη Ορθοδοντική θεραπεία επιτυγχάνεται με τους ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Ασφαλώς όμως, με την εξειδικευμένη γνώση και χρήση από τον ειδικό Ορθοδοντικό και με την κατάλληλη για κάθε περίπτωση τεχνική μέθοδο.

Στους ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς, περιλαμβάνονται τα άγκιστρα, τα οποία συγκολλούνται στην επιφάνεια της μύλης των δοντιών, οι δακτύλιοι, τα συρμάτινα τόξα, οι προσδέσεις αλλά και τα διαφανή άγκιστρα από πολυμερή ή κεραμικά υλικά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο Ορθοδοντικός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και κινητούς μηχανισμούς, για κάποια χρονική περίοδο της ορθοδοντικής θεραπείας σε συνδυασμό με τη χρήση των ακινήτων, όπως εξωστοματικό ή ενδοστοματικό μηχάνημα, το οποίο τοποθετείται και αφαιρείται από τον ίδιο τον ασθενή.

Μετά τη διόρθωση της ορθοδοντικής ανωμαλίας και την αποκατάσταση της σύγκλεισης, για τη συγκράτηση και τη διατήρηση του αποτελέσματος, χρησιμοποιούνται κινητοί μηχανισμοί.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, με μικρού βαθμού ανωμαλία και ιδιαίτερα σε ενήλικες, οι οποίοι δε δέχονται τους ακίνητους μηχανισμούς για αισθητικούς λόγους, αλλά μπορούν και επιθυμούν να συνεργασθούν, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί νάρθηκες (διαφανείς), οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται στο στόμα τους περισσότερο από δώδεκα ώρες το εικοσιτετράωρο.